خانم دکتر Atefeh Zarei

Dr. Atefeh Zarei

عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446748)

12
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers