آقای دکتر Saeed Ghafari

Dr. Saeed Ghafari

استادیار،کتابداری و اطلاع رسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182471)

94
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers