آقای دکتر Alireza Isfandyari-Moghaddam

Dr. Alireza Isfandyari-Moghaddam

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178388)

7
44
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers