آقای دکتر AmirAli Tabakh

Dr. AmirAli Tabakh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487674)

16
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers