آقای دکتر Fariborz Masoudi

Dr. Fariborz Masoudi

Shahid Beheshti University - Earth Sciences Faculty - Department of Mineral Resources & Groundwater

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363165)

78
39
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers