آقای shahram shakouri

shahram shakouri

CEO & Funder of Torfehnegar Group

Researcher ID: (488946)

2
4
5
3
1
3
2

CEO & Funder of Torfehnegar Group

ISI Papers

 •  بررسی روش های اخذ الکترونیکی مالیات در دنیا و ارائه مدل مفهومی سامانه الکترونیکی صاحبان مشاغل در ایران شهرام شکوری ،کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه علم و صنعت
 •  ,Shahram shakouri ,International conference science, Engineering & innovation Toronto Canada "Accounting Software in Iran ,A Future-Study Approach"

Books

 • پایان نامه مدل نوآوری در استارت آپ های فناوری اطلاعات با تمرکز بر صنعت 4.0 - 1402 - Persian
 • کتاب مالیات بر ارزش افزوده را کاربردی بیاموزیم (انتشارات ترمه) - 1397 - Persian
 • کتاب حسابداری را با هلو بیاموزیم (انتشارات ترمه) - 1396 - Persian
 • کتاب اصول و فنون مدیریت مالی ، راز موفقیت کار آفرینی (انتشارات کارآفرینان بزرگ ایرانی) - 1394 - Persian
 • پایان نامه آینده پژوهی فناوری نرم افزار: مطالعه موردی نرم افزارهای حسابداری در ایران - 1394 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در هیات مدیره ، مدیرعامل (1377-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • کارآفرین برتر ملی رسمی ، وزارت کار (1401)
 • رتبه ممتازی ، استعداددرخشان ، دانشگاه علم و صنعت (1394)