آقای دکتر Ebrahim Afchangi

Dr. Ebrahim Afchangi

دکتر ابراهیم افچنگی

Researcher ID: (506497)

1
3
5
2
2

Dr. Ebrahim Afchengi, Ph.D. in drug design from the University of Geneva, Switzerland, approved under the supervision of Swiss Pharma and holds a bachelor's degree in digital prescription reading from the National Welfare Center, a pharmacy technician.

Books

 • طرح پژوهشی طرح توجیحی اکتشاف دارویی آلزایمر (دانشگاه ژنو سوئیس) - 1402 - English
 • گزارش تحلیل نقشه بیماری و انتخاب تارگت (Dr.ebrahim afchangi) - 1402 - French
 • طرح پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به سوی رویکردهایی اقتضایی (دکتر ابراهیم افچنگی_دانشگاه فردوسی) - 1402 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار دانشگاه ژنو سوئیس(1400-1401)

Education

 • کارشناسی دوزینگ بهینه دارویی دانشگاه ژنو سوئیس1402-تاکنون
 • کارشناسی حسابرسی Ferdowsi University of Mashhad1400-1402
 • کارشناسی ارشد بازکاربردیابی دارویی دانشگاه ژنو سوئیس1400-تاکنون
 • کارشناسی سیستم بیولوژی Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1400-1402
 • دکتری حرفه ای طراحی دارو دانشگاه ژنو سوئیس1399-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • تکنسین فنی داروخانه (1402-1403)
 • پژوهشگر تحقیق و فناوری توسعه دارویی (1400-1402)

Workshops

 • تکنسین داروخانه - موسسه حامی (1402)
 • نسخه خوانی دیجیتال - تهران (1402)

Other

 • طراحی در فضا استدیوئی کورل دراو