آقای مهندس ardavan niknam

Engineer ardavan niknam

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

Researcher ID: (8129)

22
2
3
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • کتاب عمو تیم ترجمه کتاب مهندسی آب و فاضلاب مکنزی - 1394 - Persian
  • کتاب ناظر فنی ترجمه کتاب تصفیه آب WHO - 1390 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس رسمی دادگستری (1387-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس دروس تخصصی مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب به میزان 1200 ساعت (1385-1395)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس فنی، مدیر شهری و ستادی، معاونت در شرکت آبفای فارس (1376-1398)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان فارس در سال 1399 (1399)
  • پژوهشگر برتر استان فارس در حوزه عمران- محیط زیست (1395)

Other

  • کارشناس رسمی دادگستری