آقای دکتر Shahram Ghobadi

Dr. Shahram Ghobadi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و فناوری، پردیس، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (91917)

13
3
4
5
6
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • جایزه ملی مدیر پروژه برتر کشور (انجمن مدیریت پروژه ایران)، رتبه سوم (1402)
  • فارغ التحصیل برتر مقطع دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه اول (1392)
  • فارغ التحصیل برتر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه اول (1383)
  • فارغ التحصیل برتر مقطع کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه دوم (1380)

Workshops

  • تربیت ارزیاب دلتا IPMA-DELTA (شایستگی سازمانی در مدیریت پروژه) - انجمن مدیریت پروژه ایران (1402)
  • تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران براساس IPMA-PEB - انجمن مدیریت پروژه ایران (1398)
  • تربیت ممیز استانداردهای ایزو9001، ایزو14001 و ایزو 45001 (IMS) - توف نورد (1397)
  • تربیت ارزیاب EFQM - دانشگاه علم و صنعت ایران (1390)
  • تربیت مشاور عارضه یابی و بهره وری - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (1387)