آقای دکتر Mehrdad Hajian Zeidy

Dr. Mehrdad Hajian Zeidy

استاد مدعو گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (98166)

25
5
3
1
2
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  DESIGNING OF FOLK ART MUSEUM OF SARI CITY DRAWING ATTENTION TO THE CONTEXT-ORIENTED ARCHITECTURE
 •  Investigation of Various Types of Passive Solar Cooling Systems in the Optimal Energy Performance in the Building
 •  Analysis of Iranian Houses in First Pahlavi Period with Architectural Aesthetics Role (Case Study: Amir Asefi's House in Sanandaj), Tob Regual Sci, 8(1), 1782-1796.

Conference Papers

Books

 • کتاب بازآفرینی پایدار شهری در بافت تاریخی (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران) - 1400 - Persian
 • کتاب اصول دریافت غیرفعال انرژی از جزایر حرارتی شهری (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران) - 1400 - Persian
 • کتاب معماری چاپ سه بعدی/ گردش های کاری، کاربردها و روندها (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران) - 1400 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران(1400-تاکنون )

Education

جوایز و افتخارات

 • جایزه پایان نامه برتر در حوزه انرژی معماری ، (رتبه اول) (1398)
 • جایزه طلایه داران صنعت ساختمان در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، (رتبه اول) (1397)

Workshops

 • مقاله نویسی با رویکرد کاربردی هنر و معماری - دکتر پراوین کومار (Dr.S. Praveen Kumar) و مصطفی علی بیگی از دانشگاه بی هاراث هند (1395)
 • City as Metaphor - دکتر الگا لاورنوا ( Dr. Olga Lavrenova ) از موسسه INION روسیه (1395)
 • Space, Visual Arts, Metro Stations, Public - دکتر الکساندرا دیچزاریس( DR. Alessandra De Cesaris ) از دانشگاه ساپینزا ایتالیا (1395)