نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

2022-4-4
نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز روز چهارشنبه، 28 اردیبهشت، 1401 لغایت پنجشنبه، 29 اردیبهشت، 1401 توسط دانشگاه تربیت مدرس, پژوهشکده محیط زیست در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

محورهای زیست محیطی:
 
فرصت ها و تهدید های محیط زیست در ایران
کارایی و بهره وری سبز دز صنایع مختلف(پالایشگاه ها،نیروگاه ها و...)
شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
روش های کنترل و کاهش آلاینده ها هوا،خاک و آب
و...

محور های اقتصادی:

 اهمیت و کارکردهای محیط زیست در اقتصاد و صنعت
تکنولوژی،مصرف انرژی و اقتصاد محیط زیست
ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست
روش ها و تکنیک های براورد خسارت های محیط زیستی در صنایع مختلف
و...


محورهای مدیریتی:

 مدیریت زیست محیطی
مدیریت پسماند و بازیافت
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
کاهش و مدیریت زباله
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)