هجدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2022-12-12
هجدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هجدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات روز پنجشنبه، 29 دی، 1401 توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 23 دی ماه با توجه به محورهای این دوره این کنفرانس اقدام نمایند

 

محورهای اصلی کنفرانس:

علوم و مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات

و...

 

(اطلاعات تکمیلی کنفرانس)