هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

2023-8-9
هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

هفتمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی روز دوشنبه، 30 مرداد، 1402 توسط انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 25 مرداد ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

آلودگی‌های محیط زیست
مدیریت محیط زیست
روش های ارزیابی محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
پساب و پسماند ومحیط زیست
انرژی ومحیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
و...

(اطلاعات کامل همایش)