اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

2023-8-28
اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار

اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار روز چهارشنبه، 10 آبان، 1402 لغایت پنجشنبه، 11 آبان، 1402 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ 31 شهریور ماه در خصوص ارائه مقالات اقدام نمایند

محورهای همایش:

محاسبات نرم/ شناسایی الگو / یادگیری ماشین / شبکه های عصبی عمیق/ پردازش تصویر / پردازش زبان طبیعی
هوش مصنوعی در بهداشت و درمان/ علوم زندگی/ حمل و نقل/ سیستم های زیست محیطی/ علوم پایه و علوم زیستی / کشاورزی / اقتصاد/آموزش / نفت و گاز
هوش مصنوعی صنعتی
تفسیرپذیری و تعمیم پذیری هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و رباتیک
هوش مصنوعی و طراحی سیستم های خودکار دیجیتال
شتاب دهنده های سخت افزاری هوش مصنوعی و محاسبات شناختی
مدل سازی شناختی و تعامل انسان با ماشین
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)