اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

2023-10-29
اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی روز جمعه، 4 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 26 آبان ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

زبان و ادبیات کشورهای اسلامی
جغرافیای کشورهای اسلامی
علوم ورزشی اسلامی
آب و هواشناسی کشورهای اسلامی
تاریخ و تمدن کشورهای اسلامی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)