اولین کنفرانس ملی علمی-تخصصی نهج البلاغه با رویکرد کار و تولید و نقش آن در تعالی جامعه

2023-10-30
اولین کنفرانس ملی علمی-تخصصی نهج البلاغه با رویکرد کار و تولید و نقش آن در تعالی جامعه

اولین کنفرانس ملی علمی-تخصصی نهج البلاغه با رویکرد کار و تولید و نقش آن در تعالی جامعه روز سه شنبه، 3 بهمن، 1402 لغایت چهارشنبه، 4 بهمن، 1402 توسط دانشگاه فنی و حرفه ای, دانشگاه فنی و حرفه ای واحد یزد در شهر یزد برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 25 آذر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

۱ فرهنگ کار از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه

۲ رویکرد امام علی (ع) به رفاه اجتماعی در نهج البلاغه

۳ سیره اقتصادی امام علی (ع) در نهج البلاغه

۴ عدالت اقتصادی و تاثیر آن در رونق و سلامت کار و تولید از منظر نهج البلاغه

۵ نظم و انضباط کاری از منظر نهج البلاغه

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)