اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی

2023-10-31
اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی

اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی روز چهارشنبه، 25 بهمن، 1402 لغایت پنجشنبه، 26 بهمن، 1402 توسط دانشگاه امام صادق در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 15 آبان ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

۱. سیر تحول و تطور هیات از حیث تعریف، ساختار، کارکرد، گونه‌ها، ابزار و وسایل عزاداری و ...

۲. سیر تحول و تطور آئین‌های مذهبی چون تعزیه، دسته‌های عزاداری، نخل‌گردانی و ...

۳. و...

(اطلاعات کامل همایش)