اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه

2023-11-6
اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه

اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه روز شنبه، 5 اسفند، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ اول بهمن ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

سازه و زلزله
مهندسی آب
سازه های هیدرولیکی و مدیریت منابع آب
محیط زیست
ژئوتکنیک راهسازی
حمل و نقل و ترافیک
مدیریت ساخت، معماری داخلی
و...

(اطلاعات کامل همایش)