هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

2023-11-7
هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی روز شنبه، 7 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ23 دی ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

حیطه مدیریت ورزشی
اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
مدیریت رفتار و سرمایه ­ های انسانی
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت بحران و تغییر در ورزش
توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
و...

(اطلاعات کامل همایش)