نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله

2023-11-8
نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله

نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله روز سه شنبه، 18 اردیبهشت، 1403 لغایت پنجشنبه، 20 اردیبهشت، 1403 توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان به حوزه زلزله و زلزله شناسی می توانند جهت ارائه مقالات خود در این دوره کنفرانس تا تاریخ 30 آذر ماه با توجه به محورهای اصلی و فرعی کنفرانس اقدام نمایند

محورهای همایش:

زلزله‌شناسی

لرزه‌ زمین‌ساخت و دیرینه لرزه‌ شناسی
شبکه‌های ثبت زلزله
توموگرافی لرزه‌ای
و...


مهندسی ژئوتکنیک

اثر زلزله بر ابنیه خاکی (پی، دیوار حائل، سدهای خاکی، سازه‌های زیرزمینی،...)
اثرات ساختگاه و اندرکنش خاک و سازه
تعیین خصوصیات دینامیکی خاک با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی
و...


مهندسی سازه

نقد و توسعه‌ی آئین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات، راهنما و دستورالعمل
سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های تاب‌آور با خسارت محدود
و...


مدیریت خطرپذیری و بحران

ریسک و تاب‌آوری در برابر مخاطرات چندگانه
مدیریت یکپارچه ریسک سوانح
مدل‌ها وسامانه‌های ریسک و تاب‌آوری
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)