اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

2024-1-10
اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی
اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی روز جمعه، 4 اسفند، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 26 دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

زبان و ادبیات کشورهای اسلامی
جغرافیای کشورهای اسلامی
علوم ورزشی اسلامی
آب و هواشناسی کشورهای اسلامی
تاریخ و تمدن کشورهای اسلامی
علوم اجتماعی و جمعیت شناسی اسلامی
علوم قرآن و حدیث
ادیان و عرفان
فلسفه و کلام اسلامی
آموزش و پروش اسلامی
روانشناسی اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
علم اطلاعات و دانش شناسی اسلامی
علوم مالی و حسابداری اسلامی
باستان شناسی در تمدن اسلامی
محیط زیست کشورهای اسلامی
مطالعات زنان اسلامی
معارف اسلامی
اقتصاد اسلامی
ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی
علوم سیاسی اسلامی
حقوق و فقه اسلامی
مدیریت اسلامی
شهرسازی و معماری اسلامی
هنر اسلامی
مدیریت تحول علوم انسانی
الگوی ایران پشرفته اسلامی
سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی
فرهنگ و تمدن اسلامی
رسانه اسلامی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)