اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

2024-1-13
اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان
اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان روز پنجشنبه، 10 خرداد، 1403 توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زنان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

بهداشت باروری و ناباروری

بهداشت باروری- جنسی نوجوانان
بهداشت باروری- جنسی زنان سنین تولید مثل
بهداشت باروری- جنسی در یائسگی
جنسی مردان–بهداشت باروری
بهداشت باروری- جنسی در بیماری های مزمن
فناوری و مراقبتهای نوین در سلامت باروری
چالش های مرتبط با ناباروری
فناوریهای نوین در مدیریت ناباروری
مسائل روانشناختی در باروری و ناباروری
روشهای پیشرفته درمان ناباروری
روشهای جدید پیشگیری از ناباروری در بیماران مبتلا به سرطان های زنان
ابعاد حقوقی بهداشت باروری
طب مکمل در بهداشت باروری
فرزندآوری

عوامل روانی-اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر فرزندآوری
مشارکت مردان
مدیریت بارداری های پرخطر
مراقبت های پری ناتال و پست ناتال
روشهای تشخیص سریع ناهنجاریهای جنین
سلامت روان زنان

مشاوره پیش از بارداری
مدیریت اختلالات روانی پس از زایمان
بحران و بلایا
زنان و سلامت روان
فضای مجازی و سلامت روان

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)