هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

2024-1-14
هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه روز چهارشنبه، 25 بهمن، 1402 لغایت پنجشنبه، 26 بهمن، 1402 توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران, با همکاری وزارت آموزش و پرورش در شهر تهران برگزار می شود

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ 25 دی ماه با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

سیاست گذاری در آموزش (آموزش پایه و قبل از دبستان، آموزش های نیازمحور اشتغال)
مدارس، فناوری های نو، هوش مصنوعی و نظام های آموزشی
مطالعات تطبیقی در آموزش و فرصت ها و چالش های آن
پیمایش در دنیای دیجیتال (ارتقای سلامت روانی دانش آموزان در عصر فناوری)
و...

(اطلاعات کامل همایش)