فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

2024-1-27
فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری روز شنبه، 21 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 8 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محور های همایش:
علوم سیاسی:

علوم سیاسی-مطالعات منطقه ای-اندیشه سیاسی-دیپلماسی و سازمان های بین المللی-دیپلماسی کنترل تسلیحات— سیاست گذاری عمومی-جامعه شناسی سیاسی-سیاست گذاری فرهنگی-مطالعات منطقه ای اروپا-مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی-مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز-مطالعات منطقه ای خاور میانه-مسایل بین الملل جهان اسلام و ایران وکشورهای همسایه-بازتاب جهانی انقلاب اسلامی-مناطق راهبردی جهان-اندیشه سیاسی در ایران باستان— حقوق اداری ایران-تحلیل مسایل روز-تاریخ تحولات دولت در اسلام و ایران-فلسفه سیاست-اخلاق و سیاست-فقه و سیاست-کاربرد منطق در سیاست-جامعه شناسی سیاست-کلیات فلسفه علوم اجتماعی-اندیشه سیاسی در ایران و اسلام-اندیشه سیاسی در غرب-مطالعات تطبیقی انقلاب ها-مسایل پیشرفت و توسعه سیاسی-سیاست اقتصادی— ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری-انقلاب اسلامی، سیاست خارجی و جمهوری اسلامی اصول و مبانی-سیاست خارجی- دیپلماسی وسیاست خارجی- سایر موضوعات مرتبط با علوم سیاسی

مدیریت:

مدلهای تعالی سازمانی در ارتقا عملکرد— مهندسی مجدد فرآیند و افزایش کارایی— تکنیک های پیشرفته کمی در کنترل کیفیت— مدیریت بهینه زنجیره تامین— مدیریت بهینه فرآیندهای سازمانی— استراتژی های تولید و عملیات— مدیریت بهینه پروژه— پایداری کسب و کار— بین المللی سازی پایدار کسب و کارها— کارآفرینی و کسب و کار -توسعه و توسعه پایدار— نظام اداری و خط و مشی گذاری— مشارکت شهروندان و ارزش­های عمومی— مدیریت استراتژیک— آینده پژوهی و مدیریت توسعه و پایداری— سرمایه فکری در توسعه پایدار— بازاریابی نوگرا یا نوآفرین— مدیریت فناوری‌های نوین دیجیتالی صنعت، تجارت و کسب‌و‌کارهای دیجیتالی— سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه اجتماعی (SRI) در بازارهای مالی— تامین مالی— مدیریت منابع انسانی— مدیریت دانش و پایداری مدیریت— مدیریت اقتصادی— مدیریت زیست محیطی— مدیریت بحران های صنعت گردشگری— مدیریت سلامت و بیمه— مدیریت رسانه— حسابداری و مدیریت— مدیریت کشاورزی و محیط زیست— مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

اقتصاد:

اقتصاد نظری— اقتصاد خرد— اقتصاد کلان— اقتصاد پولی و بانکداری— اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضی— اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی— اقتصاد شهری— اقتصاد انرژی و نفت— اقتصاد صنعتی و بازرگانی— اقتصاد مالی و تجارت بین الملل— اقتصاد سلامت رفتاری— رشد و توسعه اقتصادی— اقتصاد محیط زیست و تجارت— اقتصاد گردشگری— اقتصاد عمومی و دولتی— اقتصاد جهانی— توسعه اقتصادی— اقتصاد دیجیتال و الکترونیک— مالیات و امور مالیاتی— اقتصاد مسکن و شهری— اقتصاد روستایی و منطقه‌ای— اقتصاد مقاومتی— تاریخ عقاید اقتصادی و روش شناسی— اقتصاد مالی— اقتصاد دیجیتال وسایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

حسابداری:

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری— اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت— ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری— حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی— حسابداری مدیریت— حسابداری درتوسعه بازار سرمایه— هزینه یابی در حسابداری مدیریت— تولید و حسابداری مدیریت— یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری— حسابداری و حسابرسی— حسابداری اجتماعی— اصول حسابداری— مدیریت مالی و سرمایه گذاری— حسابداری منابع انسانی— حسابداری و فناوری اطلاعات— حسابداری و توسعه اقتصادی مالیاتی و بانکداری و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)