فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

2024-1-29
فراخوان مقاله دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم
دومین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم روز جمعه، 28 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در شهر قائنات برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
محورهای همایش :

سبک زندگی سالم
جامعه و اعتیاد
خانواده و آسیب های اجتماعی
چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای ازدواج
خانواده و رسانه
بومی سازی راهکارهای مقابله با چالش های سلامت خانواده
خانواده سالم در چشم انداز فرهنگی و اجتماعی
لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
نقش مشاور و راهنمایی در سلامت خانواده و جامعه
نقش آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی در سلامت خانواده و جامعه
روش های نوین یاد دهی و یادگیری در سلامت خانواده
نقش و جایگاه برنامه ریزی آموزشی در جامعه
باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
مطالعات رفتاری در بخش ازدواج و خانواده
نقش روانشناسی در مطالعات رفتاری جامعه
نقش تحقیقات و تکنولوژی های آموزشی در سلامت جامعه
نقش اخلاق در روابط اجتماعی
لزوم توسعه روانشناسی در جامعه
خانواده پایدار و مهارت های زندگی
نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سلامت جامعه
نقش شهرداری و وزارت ورزش و جوانان در سلامت جامعه
نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در سلامت جامعه
نقش صداو سیما و اصحاب رسانه در اسلام
و... (اطلاعات کامل کنفرانس)