فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مدیریت و روانشناسی بهره وری با رویکرد فناوری اطلاعات

2024-5-11
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مدیریت و روانشناسی بهره وری با رویکرد فناوری اطلاعات
اولین همایش بین المللی مدیریت و روانشناسی بهره وری با رویکرد فناوری اطلاعات روز یکشنبه، 10 تیر، 1403 توسط موسسه فرهنگی و هنری مدرسه اولیا با حمایت برخی از دانشگاه ها, با همکاری انجمن علمی روانشناسی بهره وری در شهر کرج برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 20 خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

از آنجایی که آسیب های اجتماعی و طلاق مشکل جدی کشور بوده و محور بیشتر آسیب ها می باشد و یکی از عوامل طلاق ، بیکاری ، عدم اشتغال مفید ، عدم درآمد کافی است بر آن شدیم تا در قالب برگزاری همایش ملی مدیریت منابع انسانی به بررسی سرمایه انسانی و نحوه بکارگیری این سرمایه و جبران خدمت و عوامل موثر در مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ پرداخته و با پژوهش در زمینه های تورم ، حقوق و دستمزد و بیمه و شرایط ارگونومی و دیگر فاکتور های مهم در امر استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشور به کاهش مشکل اشتغال کشور پرداخته و در نتیجه تعامل مراکز علمی و پژوهشی با موسسات و شرکتهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به روند بهبود شرایط در این رابطه کمک کنیم و در یک فرایند b تو b شاهد کاهش آسیب ها از جمله طلاق باشیم .

محورهای همایش:

بررسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در سطح کشور

بررسی و مدیریت فضای مجازی و نقش دورکاری در مدیریت منابع انسانی

بررسی نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار مبتنی بر مدیریت سرمایه انسانی متخصص در این صنعت

و...

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)