فراخوان مقاله همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین

2024-5-13
فراخوان مقاله همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین
همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین روز چهارشنبه، 16 آبان، 1403 توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 9 آبان ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند
در عصر نوین، تحولات عمده ای در حوزه معماری و شهرسازی و مدیریت ساخت و سازها به وجود آمده است که نیازمند بررسی و بحث های گسترده توسط متخصصان، پژوهشگران، اساتید و علاقه مندان به این حوزه می باشد. همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین با هدف تبادل اندیشه و تجربیات، تبیین مسائل بروز و پیش بینی راهکارهای مناسب در توسعه معماری و شهرسازی و شیوه های صحیح ساخت و ساز ایرانی اسلامی برگزار می گردد.
این همایش به جهت ترسیم چشم انداز پایداری، زیبایی و هماهنگی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در عصر نوین به بررسی تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی بر توسعه معماری و شهرسازی ایرانی با تاکید بر اصول و ارزش های اسلامی می پردازد.
این همایش، به عنوان یکی از پلتفرم های برجسته در حوزه معماری و شهرسازی، با هدف ایجاد فضایی برای تبادل دانش، تجربیات و دیدگاه ها میان متخصصان، پژوهشگران، اساتید و علاقه مندان به این حوزه، برگزار می گردد. هدف اصلی این همایش، تفسیر و بررسی نقش معماری و شهرسازی و شیوه های ساخت ایرانی اسلامی در ایجاد محیط های زندگی پایدار و متناسب با ارزش ها و اصول اسلامی در دوران معاصر است. این همایش به ویژه به مفاهیمی چون توازن میان مدرنیته و اصالت، تطبیق ارزش های دینی با فرآیندهای معماری و شهرسازی، حفظ و حراست از هویت فرهنگی و تاریخی در معماری و شهرسازی، مشارکت مدنی و تعامل اجتماعی در توسعه شهری و معماری پایدار اسلامی می پردازد.
این همایش، به عنوان یک فرصت گرانبها برای تبادل دانش و تجربیات میان افراد و نهادهای مختلف حوزه معماری و شهرسازی، به ترویج همکاری و افزایش این ارتباطات می پردازد. با بهره گیری از پیشرفت های نوآوری و فناوری، این همایش تسهیل در بحث و بررسی چالش ها و مسائل معماری و شهرسازی اسلامی در دنیای مدرن را فراهم می کند. از طریق ارتقاء افکار و تفکرات معماری با تاکید بر ارزش ها و اصول اسلامی، این همایش نقش معماری و شهرسازی در ایجاد محیط های زندگی انسانی و توسعه پایدار را تبیین و ترسیم می کند تا به دستاوردهای فرهنگی و اخلاقی جامعه نیز بیافزاید. در این گردهمایی علمی با معرفی یک ساحت علمی-عملی برای تبادل اندیشه ها، تجربیات و نتایج تحقیقاتی در حوزه معماری و شهرسازی و مدیریت ساخت، به منظور ارتقاء توانمندی ها و عملکرد معماران، شهرسازان، و مدیران ساخت محققان و دانشجویان فعال در این زمینه برگزار می شود. این رخداد در قالب برگزاری کنفرانس و سمینارهای مرتبط، به عنوان یک فرصت مناسب، جامعه تخصصی را در مسیر تفکر و عمل معماری،ساخت و ساز و شهرسازی اسلامی در دوران معاصر قرار می دهد.
یکی از اهداف اصلی این رویداد، تبیین و بررسی اهمیت معماری و شهرسازی و ساخت و ساز ایرانی اسلامی در عصر نوین است و با معرفی نظریات خلاقانه، تجربیات علمی و پژوهش های نوین، به مباحث متنوعی چون طراحی شهری اسلامی، مفاهیم فضای عمومی، تداخل ارزش های دینی با نوآوری های معماری و شهرسازی، تطبیق مفاهیم اسلامی با فناوری های نوین، و ایجاد شهرهای پایدار با ارتباط نزدیک به محیط زیست و جامعه می پردازد. همایش ملی معماری و شهرسازی ایران اسلامی در عصر نوین تلاش دارد تا با تحت پوشش قرار دادن مسائل مهم و تازه در زمینه شهرسازی، معماری، و توسعه پایدار، زمینه ای برای اندیشه و بحث سازد و به راهبردهای عملی برای شکل دهی به شهرهای پایدار ایران اسلامی در دوران نوین ارائه دهد.
و... (اطلاعات کامل کنفرانس)