فراخوان مقاله اولین همایش ملی مهندسی عمران ( پژوهش و تحقیقات کاربردی در مهندسی عمران، مدیریت بحران و حفاظت از آثار تاریخی)

2024-5-14
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مهندسی عمران ( پژوهش و تحقیقات کاربردی در مهندسی عمران، مدیریت بحران و حفاظت از آثار تاریخی)
اولین همایش ملی مهندسی عمران ( پژوهش و تحقیقات کاربردی در مهندسی عمران، مدیریت بحران و حفاظت از آثار تاریخی) روز چهارشنبه، 1 اسفند، 1403 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 آبان ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:


1. مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
2. مهندسی عمران و توسعه پایدار
3. حفاظت، مرمت بافت ها، بنا ها و آثار تاریخی
4. مدیریت بحران، مدیریت ریسک و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
5. مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیر ساخت های شهری
6. مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
7. مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
8. منظر شهری پایدار و توسعهو... (اطلاعات کامل کنفرانس)

Conferences and Journals News