شبیه سازی عددی شکست سد خاکی شهید کاظمی با نرم افزار FLOW3D

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 998

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG03_179

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1399

Abstract:

در زمان شکست سدها، با توجه به بزرگی سیلاب ایجاد شده و زمان کوتاهی که برای اعلام هشدار وجود دارد جامعه متحمل خسارت های جانی و مالی بسیار خواهد شد. بنابراین، حفظ ایمنی مناطق پایین دست سد یکی از مهمترین جنبه های برنامه ریزی و طراحی سد است. در این مقاله ابعاد شکاف ناشی شکست سد شهید کاظمی، توسط روابط BREACH تخمین زده شد و دبی سیلاب خروجی با مدل FLOW3D محاسبه گردید. در این تحقیق دو سناریوی مختلف شکست سد در در تراز ماکزیمم به همراه محتمل جریان رودخانه ای و شکست سد در حالت تراز نرمال به همراه جریان معمول رودخانه در نظر گرفته شد. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریاضی با روابط تجربی میتوان نتیجه گرفت از بین فرمول های تجربی برای محاسبه دبی ماکزیمم ناشی از شکست سد، رابطه تجربی Webby، همخوانی خوبی با مدل شکست سد را دارا است.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، ایران

آرام یوسفی

کارشناس ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی