طراحی مدل ترکیبی آینده نگاری منابع انسانی بخش دولتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 442

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MR-12-44_004

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1399

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی ترکیبی آینده­نگاری منابع انسانی بخش دولتی انجام شده است. تحقیق از لحاظ هدف توسعه­ای و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی و از نظر روش تحقیق، آمیخته می­باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصین موضوع بوده و برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش از معیار اشباع نظری و روش نمونه­گیری گلوله برفی استفاده گردید. برای تعیین روایی متغیرهای مدل نیز از تعداد 38 نفر از اعضای جامعه آماری به صورت نمونه­گیری در دسترس نظرخواهی به عمل آمد. برای تحلیل داده­های کیفی از روش تحلیل تم و برای روایی مدل از روایی محتوا استفاده شد. ابزار جمع­آوری داده­های کیفی مصاحبه و پنل خبرگان و برای تعیین روایی مدل از پرسشنامه استفاده شده است. مدل نهایی ارائه شده، یک مدل ترکیبی است که در آن نظام منابع انسانی بخش دولتی دارای سه بعد ترکیب، رفتار و زمینه (کلان و سازمانی) می­باشد که با همدیگر در تعامل بوده و برای درک راهبردی از آینده، بایستی تعاملات بین آنها مورد بررسی قرار گیرد و تعیین پیشران­ها و آینده­نگاری بر این اساس صورت پذیرد.

Authors

بهزاد مشعلی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

حسن شیبانی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

ابراهیم حاجیانی

دانشیار مرکز تحقیقات استراتژیک

علی اله قنبری

دانشجوی دکترای آینده پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Arabi, M. and Fayyazi, M. (2016). Human Resources Strategy, Tehran: ...
 • Chadwick, C. (2005). The vital role of strategic human resource ...
 • Conway, M. (2005). Strategic Planning Revisited: A Futures Perspective. World ...
 • Conway, M. (2006). Applying an Integral Framework to Government Foresight ...
 • Cuhls, K. (2003). From forecasting to foresight processes—new participative foresight ...
 • Çalişkan, E. N. (2010). The impact of strategic human resource ...
 • Decenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. ...
 • Dermol, V., & Rakowska, A. (2014). Strategic approaches to human ...
 • Devanna, M. A., Fombrun, C., & Tichy, N. (1984). Human ...
 • Dreyer, I., & Stang, G. (2013). Foresight in governments–practices and ...
 • Georghiou, I., Harper J. C., Keenan M., Miles L. & ...
 • Gholipour, A. (2016). Human Resource Management (Concepts, Theories and Applications). ...
 • Godet, M. (2001). Creating Futures (scenario planning as a strategic ...
 • Godet, M. & Durance P. (2011). Strategic Foresight: For Corporate ...
 • Hines, A. & Bishop, P. (2006). Thinking about the Future: ...
 • Jalloh, A. A. A., Habib, M. A., & Turay, B. ...
 • Kumaran, M. (2010). Human Resource Planning for an Effective Fishery ...
 • Loveridge, D. (2009). Foresight The art and science of anticipating ...
 • Martin, B. R. (2001). Matching Societal Needs and Technological Capabilities: ...
 • Mashayekhi, A. and Askarinejad Amiri, A. (2010). Strategic Modernization from ...
 • Milkovich, G. T. & Boudreau, J. W. (1997), Human Resource ...
 • Mintzberg, H. (1994). The Rise and fall of Strategic Planning. ...
 • Miola, A. (Ed.). (2008). Backcasting approach for sustainable mobility. Publications Office. ...
 • Moustaghfir, K. (2014). Strategic human resources management: An HR planning ...
 • Peter, M. K. (2011). Future Screening: A Framework for Advancing Strategic ...
 • Phillips, J. G. (2013). Technology Foresight for Small-to-Medium-sized Enterprises. Riga: LAP ...
 • Popper, R. (2008). How are foresight methods selected  Foresight, 10(6), 62-89. ...
 • Pride, M., & Tatenda, N. (2017). Human Resource Planning in ...
 • Rasmussen, B., Andersen, P. D. and Borch K. (2007). Transdisciplinary ...
 • Reger, G. (2001). Technology foresight in companies: from an indicator ...
 • Saritas, O. (2013). Systemic foresight methodology. In Science, Technology and Innovation ...
 • Sarpong, D. & Maclean, M. (2016). Cultivating strategic foresight in ...
 • Schwartz, P. (2011). The Art of the Long View: Planning ...
 • Slaughter, R. A. (1997). Developing and applying strategic foresight. ABN Report, 5(10), ...
 • Turturean, C. (2011). Classifications of foresight methods. Anuarul Institutului de Cercetari ...
 • Van der Laan, L. (2008). The Imperative of Strategic Foresight ...
 • Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. Foresight, 5(3), 10-21. ...
 • Wright, P., Gardner, T., Moynihan, L., & Allen, M. (2005). ...
 • Wu, Y. (2014). Toward a forward-looking perspective of the firm: ...
 • Youndt, M. A. (2009). Human resource management systems, intellectual capital, ...
 • نمایش کامل مراجع