آقای دکتر Ebrahim Hajiani

Dr. Ebrahim Hajiani

دانشیار و مدیر گروه پژوهش های فرهنگی اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288880)

8
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers