آقای دکتر Ebrahim Hajiani

Dr. Ebrahim Hajiani

دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288880)

8
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers