پژوهشهای مدیریت عمومی

Journal of Management Researches

مجله پژوهشهای مدیریت عمومی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در زمینه مدیریتاز سال ۱۳۸۷ و هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد ، مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصلی و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات قرار گرفته باشد.

اهداف انتشار مجله پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل می باشد :

  • - توسعه و گسترش مطالعات و تحقیقات بر اساس پژوهش­های جدید تحقیقاتی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور
  • - کمک در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهشهای کاربردی
  • - نقد و بررسی تئوریها و نظریات علم مدیریت و کاربردی کردن این نظریات
  • - انتشار یافته های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصین کشور
  • - فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت
  • - ارائه نتایج تحقیقات کاربردی به مدیران و کارشناسان اجرایی کشور و ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و مراکز اجرایی کشور

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات