الگویی ساده وخلاق مبتنی برتجربیات آموزش مشارکتی برای مفاهیم وکاربردهای نسبت های مثلثاتی، با خلق فضای یادگیری اکتشافی و پویا درکلاس ریاضی دهم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 305

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATH03_126

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1399

Abstract:

امروزه به استناد پژوهش ها و مطالعاتی مانند تیمز، بر مشارکت دانش آموزان در فرآیند یادگیری جمعی در کلاس، و نقش بنیاد ینمعلم در ایجاد و اداره چنین فضایی، تاکید ویژه ای می شود. در این مقاله تجربیات مولفان در خلق چنین فضایی در کلا س هایتدریس شان، در قالب داستان واره هایی خلاق و پویا، مبتنی بر گفتگوهای معلم با گروه های دانش آموزان به تصویر کشیده شده است.از طرفی طبق تعریف جدید یونسکو از سواد، به عنوان توانایی به کار بردن دانش، ضرورت بیان کاربردهای درس در زندگی روزمره،همراه با تصاویری گویا و جذاب، بیشتر اهمیت مییابد. هدف از انتشار این مقاله، ارائه الگویی ایده بخش برای تدری سفرآیندی وفعالیت محور در کلاس درس ریاضی، و همچنین الگویی برای تالیف درسنامه هایی تعاملی و خودآموز، توسط معلمان ریاضی برایآموزش غیرمستقیم می باشد. نتایج تدریس آزمایشی چنین درسنامه هایی در کلاس بیانگر آن بود که آموزش مشارکت ی همراه باپرسش و پاسخ های مرحله ای هدفمند، علاوه بر رشد انگیزه و بروز استعدادهای فردی ضمن حل مسئله ها در گروه های دانش آموزی،می تواند زمینه مناسبی برای یادگیری اکتشافی در دانش آموزان ایجاد نماید و حتی بر کارایی تحصیلی و عملکرد رفتاری ایشان درمدرسه و منزل نیز موثر واقع گردد.

Keywords:

آموزش مشارکتی , یادگیری اکتشافی , درسنامه های خودآموز , داستان واره های خلاق , کاربردهای درس در زندگی , نسبت های مثلثاتی

Authors

رضا حیدرخانی

کارشناس دبیری ریاضی، دبیرستان استعدادهای درخشان شهید سلطانی ۱ کرج، گروه ریاضی آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج

شاهد مشهودی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، دبیرستانهای دولتی پاسداران، کمیل و شهید مطهری ناحیه یک کرج، خانه ریاضیات کرج، گروه ریاضی آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج، دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات

شبنم مومیوند

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، پژوهشسرای دانش آموزی معلم، مدارس اکسیر دانش، خردمند و نفیس، خانه ریاضیات کرج