ارزیابی روندیابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی سیلاب در رودخانه باراندوزچای

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 547

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID04_165

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1399

Abstract:

افزایش مقدار دبی رودخانه و سرریز از بستر عادی خود و ورود به دشت های سیلابی اطراف، در حین وقوع یک بارندگی شدید یا پس از آن، سیلاب نامیده میشود. به منظور کنترل سیل در رودخانه ها لازم است با استفاده از روندیابی سیل، تغییرات ارتفاع و حجم آب و نیز مقدار شدت جریان ورودی و خروجی به منطقه مورد مطالعه را در طول زمان سیل معین نمود. در این مقاله، محدوده 3 کیلومتری از رودخانه باراندوزچای بین ایستگاه های بالادست بیبکران و پایین دست دیزج به عنوان بازه مطالعاتی انتخاب شد و روندیابی سیلاب به دو روش هیدرولوژیکی ماسکینگام و هیدرولیکی ماسکینگام کونژ با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS انجام گردید. نتایج نشان داد که روندیابی هیدرولیکی ماسکینگامکونژ بر روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام برتری داشته چرا که نتایج جامع و دقیق تری را در اختیار کاربر قرار می دهد

Authors

کامله آقاجانلو

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

فرناز محمدی

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه زابل

مهراب مظهری

کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،