ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای نگهداری و تعمیرات شرکت سیمان فارس با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 726

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC16_244

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399

Abstract:

با توجه به هزینه های بالای سرمایه گذاری اولیه و خرید ما شین آلات در صنعت سیمان، نگهداری و تعمیرات تجهیزات در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای نگهداری و تعمیرات، رتبه بندی آنها و تشخیص واحدهای کارا و ناکارا در شرکت سیمان فارس انجام شد. در این راستا پس از تعیین شاخص های ورودی و خروجی، از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) جهت تعیین واحدهای کارا ا ستفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق پس از اجرای مدل CCR خروجی محور حاکی از کارا بودن چهار واحد و ناکارآمدی عملکرد یکی از پنج واحد مورد بررسی بود. همچنین با ا ستفاده از مدل اندر سون و پترسون واحدهای کارای شرکت به ترتیب از اولویت تا چهار رتبه بندی گردید.

Keywords:

نگهداری و تعمیرات , ارزیابی عملکرد , کارایی , تحلیل پوششی داده ها (DEA)

Authors

حیدر تیموریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه میبد، میبد، ایران

امیر زرین چنگ

مربی، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران؛

محمد میرابی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه میبد، میبد، ایران

عباس شکفته

مربی، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران؛