به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری جهت حفظ کنترل کیفیت تصاویر دیجیتال در صورت تغییر اندازه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 371

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF05_025

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

پژوهش مورد نظر با بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری صورت میگیرد. ایده اصلی در همه روشهای موجود، انجام فرایند تبدیل اندازه تصاویر به گونه ای است که کیفیت بصری سراسری تصویر تولید شده نسبت به تصویر اولیه حفظ گردد. برتری الگوریتم ارائه شده در قابلیت حفظ بهتر ساختار اشیای مهم تصویر در مقابل نویز است. که روشی هوشمند جهت تخمین میزان اهمیت هر یک از پیکسل های تصویر توسط یک تابع انرژی صورت میگیرد. برش درز فرآیندی است که با ایجاد حداقل تغییر در پیکسل های مهم تصویر به تغییر سایز تصاویر می پردازد. در این پایان نامه علاوه بر استفاده از یک نقشه انرژی سه گانه شامل تشخیص چهره، یک نقشه انرژی برجستگی و انرژی گرادیان، از الگوریتم رقابت استعماری به منظور یافتن بهترین درز استفاده شده است. نتایج نهایی نشان دهنده بهبود عملکرد سیستم پیشنهادی در برش درز است.

Authors

سمیه زرگرخودروکانی

دانشجو،گروه کامپیوتر، واحد ببین الملل قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

علی اصغر صفایی

استادیار، گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران