بررسی خودکشی و عوامل مرتبط با آن یک مطالعه مروری نظام مند

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,141

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOLOGY03_069

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

مقدمه: خودکشی یکی از نگرانی های عمده بهداشت عمومی در کل جهان است و یکی از علل اصلی مرگ و میر در سن 34-15 سالگی است. همچنین سالانه بسیاری از مردم قربانی خودکشی می شوند. عوامل زیادی در ا ین زمینه دخیل هستند و هدف ما از این پژوهش مرور مطالعاتی بود که علل خودکشی را تبیین کرده اند. مواد و روش: این مطالعه از نوع مروری نظام مند است که در سال 1398 با استفاده از موتور جستجوگر اس آی دی و مگیران و همچنین کلید واژه های خودکشی، افکار خودکشی، مشکلات روانشناختی، در ارتباط با خودکشی و عوامل آن صورت گرفت و در مجموع 11 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد روند خودکشی در ایران وجهان یک روند افزایشی دارد و مردان خودکشی موفق تری نسبت به زنان دارند و عواملی چون اختلافات خانوادگی و زناشویی، فضای مجازی، ناسازگاری اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگر در اقدام به خودکشی دخیل هستند و مهمترین عوامل مربوط به خ ودکشی اختلال شخصیت و اختلالات روانی بودند. نتیجه گیری: خودکشی و افکار خودکشی در افراد مسئله ای بسیار جدی می باشد. در این رابطه می توان با به کارگیری راهبردهای مقابله ای روانشناختی مناسب عوامل مرتبط را بررسی و از خودکشی جلوگیری کرد. همچنین افکار خودکشی را که به اقدام به خودکشی منجر می شود را مورد بررسی قرار داد.

Authors

مینا دهقان

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

مریم بنایی

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

علی میربلوچ زهی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر