فناوری تولید غذای کنسانتره ی مخصوص ماهیان خاویاری در اوزان مختلف پرورشی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1055652
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 404
Pages: 0
Publish Year: 1392

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به نقش تغذیه در آبزی پروری و توسعه پذیرش جیره غذایی ماهیان از محصولات تجاری که شامل بخش هنگفتی از هزینه های کل پرورش می شود (‮‭40‬ تا ‮‭50‬ درصد) باید اذعان داشت که پرورش موفق ماهیان نیاز به استفاده از خوراک کامل، کارآمد با ترکیب بهینه دارد که بایستی تمام ترکیبات تغذیه ای ضروری، مانند پروتیین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی را برای ماهی فراهم تا اجازه رشد سریع و سالم به آنها داده شود. فرمولاسیون جیره غذایی فوق با توجه به دستاورد ارزشمند پژوهشی حاصل از اجرای طرح های تحقیقاتی با عنوان : "تعیین احتیاجات غذایی فیلماهی ‭(Huso huso )‬از مرحله لاروی تا مرحله عرضه به بازار و مطالعه امکان تولید خاویار و بچه ماهی از تاسماهیان پرورشی (تاسماهی ایرانی، فیلماهی، شیپ و ازون برون)" در موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر بوده است. با دستیابی به فناوری تعیین احتیاجات غذایی در مراحل مختلف رشد از مرحله بچه ماهی انگشت قد تا استحصال مواد تناسلی، تولید غذا با حداکثر کارایی از قبیل تعیین مناسبترین جیره غذایی با ضریب تبدیل غذایی ‮‭1/4‬ به منظور پرورش گوشتی، تعیین مناسبترین جیره غذایی مولدین نر پرورشی، تعیین مناسبترین جیره غذایی مخصوص مولدین ماده پرورشی تاسماهیان و استحصال خاویار با هدف کوتاه نمودن دوره بلوغ جنسی ماهیان امکان پذیر شد. از سوی دیگر بر اساس برنامه راهبردی تحقیقات محصولی ماهیان خاویاری در نظر است تا سال ‮‭1400‬ میزان ‮‭3000‬ تن گوشت و ‮‭100‬ تن خاویار پرورشی در کشور تولید شود که با در نظر گرفتن ضریب تبدیل غذایی ‮‭1/5‬ بایستی ‮‭4500‬ تن غذا مصرف شود. در حال حاضر در صنعت تاسماهی پروری، پرورش دهندگان از 3 منبع (غذای قزل آلا، کارخانجات ساخت غذای داخل، غذای وارداتی از قبیل شرکت بیومار- کوپنز و ...) غذای کنسانتره مورد نیاز خود را تامین و خریداری می نمایند.