تولید اتانول از باگاس نیشکر بومی ایران با استفاده از آنزیمهای تولید شده به روش تخمیرحالت جامد

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,437

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLEANENERGY01_036

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1389

Abstract:

در این پژوهش تولید اتانول از باگاس نیشکر به روشی ساده بدون نیاز به آنزیمهای تجاری گرانقیمت انجام شده است. از پیشتصفیه قلیایی برای آمادهسازی بیومس قبل از هیدرولیز آنزیمی استفاده شده است. مقایسه بین بازهای Ca(OH) و 2 KOH ،NaOHانجام شده که نشاندهنده تأثیر بیشترNaOHبر باگاس میباشد.آنزیمهای مورد نیاز برای هیدرولیز بیومس از کشت قارچ به روش تخمیر حالت جامد روی باگاس نیشکر تولیدشدهاند. از دو قارچAspergillus niger و Trichoderma longibrachiatumبرای تولید آنزیم استفادهشده که محلول آنزیمی بدست آمده از قارچA. nigerدر تولید قند بهتر از محلول آنزیمی دیگر عمل کرده است. تولید اتانول نیز به روش ساکاریفیکاسیون و تخمیر همزمان با استفاده از مخمر Saccharomycescerevisiae و محلول آنزیمی بدست آمده ازT. longibrachiatumانجام شده است. جهت ارزیابی روند اتخاذ شده برای تولید اتانول در این پژوهش، آزمایشهای هیدرولیز و ساکاریفیکاسیون و تخمیر همزمان توسطآنزیمCelluclast 1.5Lساخت شرکتNovozymesنیز انجام شدهاند.

Authors

نسبم شیبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

سهیلا یغمایی

دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایرا

زهرا قبادی نژاد

کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست ، صنعتی ش

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ...
 • Chen HZ., Qiu WH., 2010. Key technologies for bioethano production ...
 • da Silva A., Inoue H., Endo T., Yano Sh., Bon ...
 • Edgardo A., Carolina P., Manuel R., Juanita F., Jaime B., ...
 • Holker U.. Hofer M.. Lenz J., 2004. B iotechnological advantages ...
 • J6rgensen H., Kristensen J.B., Felby C., 2007. Enzymatic conversion of ...
 • Seabra J., Tao L., Chum H., Macedo I., 2010. A ...
 • Sluiter A., Hames B., Ruiz R., Scarlata C.. S]uiter J., ...
 • Sukumaran R., Singhania R., Mathew G., Pandey A., 2009. Cellulase ...
 • نمایش کامل مراجع