مقایسه عملکرد جو دیم رقم ‭chicm/An 57//Albert ‬یا سرارود (1) با رقم محلی در شرایط زارعین شهرستانهای اسلام آباد غرب و سنقر

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: کرمانشاه
شهر موضوع گزارش: کرمانشاه
Document ID: R-1078608
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 192
Pages: 7
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: