بررسی ارقام و لاین های برنج در بلوکهای دورگ گیری و کشت نسل اول ‭(F1)‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: مازندران
شهر موضوع گزارش: آمل
Document ID: R-1098135
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 273
Pages: 13
Publish Year: 1383

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: