تکنولوژی عملی کنسرو و انواع ماهی تون و ساردین بانضمام تحقیقی درباره انواع ماهیهای قابل کنسرو خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1102411
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 229
Pages: 243
Publish Year: 1358

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

مندرجات : خلاصه متن به انگلیسی