مطالعه تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی بنگاه کشاورزی میاندوآب آذربایجان

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1102923
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 288
Pages: 9
Publish Year:

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: