توانمندسازی پیمانکاران با بهره گیری از مدیریت زنجیره تامین

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,070

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DOMESTICDEV02_008

تاریخ نمایه سازی: 13 فروردین 1390

Abstract:

در رقابت های داخلی یا بین المللی پیمانکاران توان اجرایی یا قدرت مالی پیمانکار به تنهایی تضمین کننده موفقیت دراجرای پروژه نیست بلکه برنامه ریزی برایتامین و تدارکات منابع و موجودیها مصالح، کالاها و اجناس و نحوه تامین آنها نیزنقشی مهم را دارا است براورده ساختن نیازمندی های اصلی پروژه ای : کیفیت، هزینه و زمان تعیین شده با استفاده از مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین می تواند زمینه ساز مدیریتی یکپارچه در ساختار سازمانی شرکت پیمانکاری بوده و نظارت و کنترل هماهنگ تمام فعالیتهای پیمانکار را در برداشته باشد دراین مقاله با بهره گیری از تجارب نویسندگان در زمینه استفاده از مدیریت زنجیره تامین در پروژه به ارائه اثربخشی و کارایی مدیریت زنجیره تامین در توانمندسازی پیمانکاران با ایجاد ارتباط میان جریانهای تامین مواد و مصالح جریانهای مالی و جریانهای اطلاعاتی در شرکتهای پیمانکاری پرداخته می شود.

Authors

پیام مسعودی فر

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران مدیرعامل شرکت ساخت و م

پویان مسعودی فر

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران