شناسایی و مدیریت انواع ریسک زنجیره تامین در یک شرکت بازرگانی الیاف نساجی به روشQFD و FMEA

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,018

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_057

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

امروزه با جهانی شدن زنجیره های تامین، سازمانها باید علاوه بر تمرکز بر پایداری بلندمدت زنجیره، به ریسکهایی که بر عملیات کوتاهمدت نیز اثر میگذراند، توجه کنند. شیوه های گذشته مدیریت دیگر کمکی به کسب و کارامروزی نمیکند زیرا این شیوه ها تحت مفروضاتی مانند ثبات و پایداری مطرح شده اند که در شرایط امروزی دیگر صادق نیست. هدف از این پژوهش ارایه یک شمای کلی از ریسکهای موجود و مدیریت آنها در زنجیره تامینصنعت نساجی با تمرکز بر بخش بازرگانی است که این امر با مطالعه موردی یک شرکت بازرگانی الیاف نساجی صورت گرفت. در ابتدا ریسکهای سازمان شناسایی و سپس اولویت بندی شدند و در مرحله بعد اقدام مناسب در جهت کاهش اثرات و یا پیشگیری از وقوع ریسک صورت گرفت. این پژوهش ترکیبی از ایده ه ای کلی از دو ابزارشناخته شده خانه کیفیت 1و تحلیل حالات شکست و تاثیرات آن2 است که دارای سه بخش اصلی: شناسایی، تحلیل و اولویت بندی و ارایه راهکار میباشد. در بخش اول با توجه به جایگاه سازمان و بخش های موثر بر آن و با مرورمستندات گذشته، ریسکهای احتمالی فهرست شد، در بخش دوم با بکارگیری FMEA ریسکها الویت بندی و وزن هرکدام محاسبه میشود و در بخش سوم با عنایت بر نتایج بدست آماده از بخش قبل به کمک اصل پارتو موثرترین آنها بر اساس نمره 3RPN انتخاب شده و برای هرکدام راهکارهایی ارایه میشود. در نهایت با استفاده از ابزار خانه کیفیت اثرات هر راهکار بر روی هر ریسک بررسی میشود.

Authors

طناز کشاورزیان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

عبدالحسین صادقی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

فریبرز جولای

دانشکده مهندسی صنایع، داتشکده فتی دانشگاه تهران