شناسایی چالش های اجرایی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اصفهان و ارایه راهکارها در سال 1397

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 268

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EBHPME-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

Background: Performance-based payment is a payment model that attempts to reward the measured dimensions of performance and encourages health service providers to achieve predetermined goals by financial incentives. This study aimed to identify executive challenges of performance-based payment from medical and educational hospitals administrators’ perspective and offering solutions in Isfahan 2018. Methods: This study was a qualitative study. Semi structured interviews were used to collect data. The research population was 11 people (the administrators of educational and medical hospitals in Isfahan) who were selected purposefully. All interviews were recorded and then written on a paper. The duration of the interviews varied between 45 to 60 minutes. The data were analyzed using MAXQDA12 software and based on thematic analysis. Results: In this study, , regarding executive challenges, seven themes and fifteen sub-themes were obtained, including the weakness of the performance-based payment project, weakness in education and educational support, low employee participation, weakness of information and communication technology, weakness of laws and regulations, unfavorable economic conditions of the public sector, and special conditions governing public hospitals. Conclusion: performance-based payment, if implemented correctly, can lead to the improvement of quantitative and qualitative indicators related to employees’ performance. Correct implementation requires identifying challenges and obstacles and then corrective actions. This study was able to identify and present some of the operational challenges of the performance-based payment from the viewpoint of hospital administrators.

Keywords:

Challenge , Performance-Based Payment , Medical and Educational Hospitals , Payment System , Iran , چالش , پرداخت مبتنی بر عملکرد , بیمارستان های آموزشی درمانی , نظام پرداخت , ایران

Authors

Alireza Jabbari

مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت سلات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

Nasrin Shaarbafchi Zadeh

مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت سلات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

Behrooz Maddahian

مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت سلات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران