تاثیر منشاء تکانه های قیمت نفت برپویایی های اقتصاد کلان در یک کشور عمده صادرکننده نفت: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 256

This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-10-38_001

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

درسال­های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی­های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته ­اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه­های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه­های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده­های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می­دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه­ نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می­شود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه­های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می­دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

Keywords:

Environmental Kuznets Curve , Corruption , Developed Countries , Developing Countries , Panel data. , منشاء تکانه ها نفتی , الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دوکشوری , پویایی متغیرهای کلان , ایران , روش برآورد بیزی

Authors

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abounoori, E., Shahmoradi, A., Taghinejad, O. V., & Rajaii, M. ...
 • Abrishami, H., Mehrara, M., Ghanimifard, H., & Keshavarzian, M. (2008). ...
 • Agénor, P.-R. (2016). Optimal fiscal management of commodity price shocks, ...
 • Allegret, J. P., and M. T. Benkhodja. (2015). External shocks ...
 • Allegret, J.-P., V. Mignon, and A. Sallenave. (2015). Oil price ...
 • Balke, N. S., & Brown, S. P. (2018). Oil supply ...
 • Beck, R., and A. Kamps. (2009). Petrodollars and imports of ...
 • Benkhodja, M. T. 2014. Monetary policy and the Dutch disease ...
 • Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2019). Business ...
 • Caraiani, P. (2013). Comparing monetary policy rules in CEE economies: ...
 • Chen, K., and S. Zhang.( 2015). What's news in exchange ...
 • Chen, W., S. Hamori, and T. Kinkyo. (2014). Macroeconomic impacts ...
 • Damiri, F., Eslamloeean, K., Hadiyan, E., & Akbariyan, R. (2017). ...
 • Dizaji, S. F. (2014). The effects of oil shocks on ...
 • Forni, L., A. Gerali, A. Notarpietro, and M. Pisani. (2015.) ...
 • Fotros, M. H., Tavakolian, H., & Maaboudi, R. (2015). Impact ...
 • Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil ...
 • Herwartz, H., and M. Plödt. (2016). The macroeconomic effects of ...
 • Hove, S., A. T. Mama, and F. T. Tchana. (2015). ...
 • Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R., & Tranchian, A. M. ...
 • Jafari Samimi, A., Tehranchian, A. M., & Ebrahimi, E. (2014). ...
 • Jouini, N., and N. Rebei. (2014). The welfare implications of ...
 • Kang, W., R. A. Ratti, and K. H. Yoon. (2015). ...
 • Keshavarz, H. (2019). Dynamic Labor Market in a Dynamic Stochastic ...
 • Kilian, L. (2009). Oil price volatility: Origins and effects. WTO ...
 • Kilian, L., and C. Park. (2009). The impact of oil ...
 • Kolasa, M., and M. Rubaszek. (2015). Forecasting using DSGE models ...
 • Komijani A. and Tavakolian, H. (2012). Monetary Policy under Fiscal ...
 • Manzoor, D., & Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general ...
 • Martín-Moreno, J. M., R. Pérez, and J. Ruiz. (2014). A ...
 • Mohaddes, K. and M. H. Pesaran. (2017). Oil Prices and ...
 • Morita, H. (2014). External shocks and Japanese business cycles: Evidence ...
 • Motavaseli M., Ebrahimi I., Shahmoradi A. and Komijani A. (2011). ...
 • Nalban, V. (2018). Forecasting with DSGE models: What frictions are ...
 • Otero, J.D.Q. (2020). Not all sectors are alike: Differential impacts ...
 • Shahmoradi, A., and Ebrahimi, A. (2010). Evaluation the Impacts of ...
 • Straub, R. C., Thimann. (2010). The external and domestic side ...
 • Tapsoba, S. J. A. (2014). Options and strategies for fiscal ...
 • Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. ...
 • Valli, M., & Carvalho, F. A. (2010). Fiscal and Monetary ...
 • Vásconez, V. A., G. Giraud, F. Mc Isaac, and N.-S. ...
 • Woodford, M. (2011). Interest and prices: Foundations of a theory ...
 • Zhao, L., X. Zhang, S. Wang, and S. Xu. (2016.) ...
 • Abounoori, E., Shahmoradi, A., Taghinejad, O. V., & Rajaii, M. ...
 • Abrishami, H., Mehrara, M., Ghanimifard, H., & Keshavarzian, M. (2008). ...
 • Agénor, P.-R. (2016). Optimal fiscal management of commodity price shocks, ...
 • Allegret, J. P., and M. T. Benkhodja. (2015). External shocks ...
 • Allegret, J.-P., V. Mignon, and A. Sallenave. (2015). Oil price ...
 • Balke, N. S., & Brown, S. P. (2018). Oil supply ...
 • Beck, R., and A. Kamps. (2009). Petrodollars and imports of ...
 • Benkhodja, M. T. 2014. Monetary policy and the Dutch disease ...
 • Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2019). Business ...
 • Caraiani, P. (2013). Comparing monetary policy rules in CEE economies: ...
 • Chen, K., and S. Zhang.( 2015). What's news in exchange ...
 • Chen, W., S. Hamori, and T. Kinkyo. (2014). Macroeconomic impacts ...
 • Damiri, F., Eslamloeean, K., Hadiyan, E., & Akbariyan, R. (2017). ...
 • Dizaji, S. F. (2014). The effects of oil shocks on ...
 • Forni, L., A. Gerali, A. Notarpietro, and M. Pisani. (2015.) ...
 • Fotros, M. H., Tavakolian, H., & Maaboudi, R. (2015). Impact ...
 • Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil ...
 • Herwartz, H., and M. Plödt. (2016). The macroeconomic effects of ...
 • Hove, S., A. T. Mama, and F. T. Tchana. (2015). ...
 • Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R., & Tranchian, A. M. ...
 • Jafari Samimi, A., Tehranchian, A. M., & Ebrahimi, E. (2014). ...
 • Jouini, N., and N. Rebei. (2014). The welfare implications of ...
 • Kang, W., R. A. Ratti, and K. H. Yoon. (2015). ...
 • Keshavarz, H. (2019). Dynamic Labor Market in a Dynamic Stochastic ...
 • Kilian, L. (2009). Oil price volatility: Origins and effects. WTO ...
 • Kilian, L., and C. Park. (2009). The impact of oil ...
 • Kolasa, M., and M. Rubaszek. (2015). Forecasting using DSGE models ...
 • Komijani A. and Tavakolian, H. (2012). Monetary Policy under Fiscal ...
 • Manzoor, D., & Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general ...
 • Martín-Moreno, J. M., R. Pérez, and J. Ruiz. (2014). A ...
 • Mohaddes, K. and M. H. Pesaran. (2017). Oil Prices and ...
 • Morita, H. (2014). External shocks and Japanese business cycles: Evidence ...
 • Motavaseli M., Ebrahimi I., Shahmoradi A. and Komijani A. (2011). ...
 • Nalban, V. (2018). Forecasting with DSGE models: What frictions are ...
 • Otero, J.D.Q. (2020). Not all sectors are alike: Differential impacts ...
 • Shahmoradi, A., and Ebrahimi, A. (2010). Evaluation the Impacts of ...
 • Straub, R. C., Thimann. (2010). The external and domestic side ...
 • Tapsoba, S. J. A. (2014). Options and strategies for fiscal ...
 • Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. ...
 • Valli, M., & Carvalho, F. A. (2010). Fiscal and Monetary ...
 • Vásconez, V. A., G. Giraud, F. Mc Isaac, and N.-S. ...
 • Woodford, M. (2011). Interest and prices: Foundations of a theory ...
 • Zhao, L., X. Zhang, S. Wang, and S. Xu. (2016.) ...
 • نمایش کامل مراجع