بررسی مفهوم و ماهیت حکمرانی شبکه ای و بهره گیری در خط مشی گذاری اشتغال

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS17_174

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1399

Abstract:

شکل جدیدی از حکمرانی که امروزه به سبب پیشرفت و گسترش ارتباطات و پیچیدگی مسائل مورد استفاده قرار گرفته، حکمرانی شبکه ای است. حکمرانی شبکه ای به مجموعه ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به منظور حل مسائل و مشکلات عمومی و بغرنج جامعه در تعامل با یکدیگرند. مسئله اشتغال در بین مسائل عمومی و مه امروزی جوامع همواره بعنوان یکی از اساسی ترین و مهم ترین مسائل مورد توجه سیاست گذاران، دولتمردان و کارشناسان بوده ا ست. درایران نیز مقوله اشتغال و بیکاری در شرایط کنونی به یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت مبدل گردیده و در دهه اخیر نرخ بیکاری با نرخ دو رقمی مواجه شده است. تاکنون علل و راهکارهای بسیاری برای این مسئله شناسایی شده است. یکی از مهم ترین علت ها نحوه عملکرد دولت و نهاد سیاست گذار و چگونگی مدیریت و برنامه ریزی در این حوزه است. این پژوهش در نظر دارد با روش تحلیلی و استنباطی و با استفاده از دانش مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، مفهوم و قابلیت های حکمرانی شبکه ای در حل مسائل عمومی را بررسی نماید و با در نظر گرفتن ویژگی های مسئله اشتغال بعنوان یک مسئله پیچیده و بغرنج کشور، حکمرانی شبکه ای را بعنوان راهحلی برای مدیریت در این حوزه پیشنهاد نماید

Authors

محمد فارسی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی تهران

اکبر حسن پور

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران