آقای دکتر mohammad farsi

Dr. mohammad farsi

دکتری مدیریت دولتی

Researcher ID: (31207)

6
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Journal Papers

Books

  • کتاب شایسته سالاری در سازمان های دولتی (آوازه دانش) - 1395 - Persian