طرح ریشه کنی بیسوادی در بین والدین

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 406

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE02_695

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

Abstract:

سوادآموزی به عنوان فرصتی مناسب برای کسانی ست که در زمان مقرر از آن محروم بودهاند که میتواند زمینه ساز رشد، پیشرفت و توسعه جامعه باشد. سوادآموزی علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، نقش مهم و موثری در کاهش مرگ و میر کودکان، رشد کشاورزی، بهبود وضعیت روستاییان و کاهش مهاجرت به شهرها، بهبود محیط کسب و کار، مشارکت فعال تر در مسائل اجتماعی و ارتقاء سلامت عمومی داشته و همه ی این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد. هدف از این مقاله ارزیابی نگرشهای مختلف در ارتباط با ریشه کنی بیسوادی در بین والدین میباشد.

Keywords:

آموزش والدین , بیسوادی , توسعه , سرمایه اجتماعی و فرهنگی

Authors

یداله مهرعلیزاده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران و مدیر عامل شرکت دانش بنیان شبکه گستران جندی شاپور.

زینب کایدخورده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

میترا خدارحمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.